Lịch trình khám phá Malacca, Malaysia trong 24h

Lịch trình khám phá Malacca, Malaysia trong 24h

5-2015 là đỉnh điểm tháng du lịch của mình khi mình đi cả Hà Giang, Melaka, lẫn Tam Đảo, nhưng chuyến đi đáng nhớ nhất ngoài Hà Giang thì vẫn là Malacca. Hành trình mình đi đơn độc từ đầu đến cuối nhưng không hề kém đi sự thú vị cũng như ấn tượng. Ấn tượng nhất ở đây là kiến trúc.  Mình chỉ có […]

Read Me Leave comment