Trừ khi có quy định khác, những từ hay cụm từ “dithoii.com”, “dithoii“, “đi thooii blog” được sử dụng trên trang web này hoặc các tên miền con đều có nghĩa là bản thân tôi. Tôi cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách  tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn đọc và tìm kiếm thông tin trên trang web dithoii.com. Việc xem nội dung của dithoii.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách của tôi và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ.

Blog dithoii.com chứa các liên kết tới các site khác và 1 số site thì tôi có thể kiểm soát được (liên kết được chính tôi trích dẫn) và 1 só site thì thuộc quảng cáo của Google (được chèn trong các bài viết). Dithoii.com không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ Dithoii.com. Tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà tôi thu thập trên Dithoii và không áp dụng cho thông tin mà tôi thu thập được theo cách khác. Mặc dù vậy, hầu hết (99.99%) các liên kết trên trang web này cung cấp là an toàn. Tuy nhiên trách nhiệm của bạn là kiểm tra các liên kết một lần nữa khi truy cập và sử dụng. Tôi cam kết kiểm tra hằng ngày các vấn đề Virus, Malware hoặc các phần mềm có hại cho máy tính của bạn từ trang web này.

Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn

Website Dithoii.com thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên của mình:
Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn bình luận thông tin về du lịch của tôi. Trong khi đăng bình luận, dithoii.com sẽ hỏi tên, địa chỉ email của bạn. Email và tên của bạn được bảo mật hoàn toàn, tôi cam kết không tiết lộ hay chia sẻ chúng với bên thứ ba bất kỳ nếu không có sự cho phép của bạn.

Mỗi trang trong phạm vi dithoii.com đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, dithoii.com có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn.

Các mạng quảng cáo của các công ty sử dụng dịch vụ quảng cáo trên dithoii.com cũng có thể dùng các cookie của riêng họ. (Ví dụ Google Adsense)

Website dithoii.com cũng sẽ tập hợp và có thể tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng dithoii.com của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những trang bạn truy nhập. Ngoài ra, dithoii.com cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ tham chiếu. Tuy nhiên bạn có thể yên tâm về việc cookie được thu thập và lưu trữ trên trang web này hoàn toàn phù hợp và không ảnh hưởng tới các quyền riêng tư cần thiết của bạn.

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để dithoii.com có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến dithoii.com.

Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho tôi sẽ trở thành tài sản của tôi và tôi có thể dùng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Ai đang thu thập thông tin của bạn

Khi được hỏi về các thông tin cá nhân trên của dithoii.com, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng  dithoii.com, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của dithoii.com biết.

Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai

Tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng Dithoii.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ các mục sau đây.

Tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.
Tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà tôi thuê để thay mặt tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của dithoii.com; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của dithoii.com bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống dithoii.com trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì dithoii.com hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.
Thông tin được thu thập trên trang thuộc khu vực , hoặc trên trang chia sẻ nhãn hiệu (như trang về một cuộc thi do dithoii.com và công ty khác đồng tài trợ) có thể trở thành tài sản của công ty đó, hoặc của cả dithoii.com và công ty đó. Trong ví dụ này, việc sử dụng thông tin như vậy của công ty kia có thể phụ thuộc vào chính sách bảo mật của công ty đó và, trong trường hợp bất kỳ nào, dithoii.com không chịu trách nhiệm về việc công ty kia sử dụng thông tin cá nhân và nhân khẩu học của bạn.

Những lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân

Nếu bạn chọn không nhận thông tin từ tôi, bạn vẫn có thể dùng tất cả các tính năng của dithoii.com.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Bạn có thể đọc thêm về quy định pháp lý trong việc đọc và sử dụng các thông tin chúng tôi đăng tải trên trang web này.

error: Đây là nội dung được sở hữu bởi Dithoii.com