Hành trình phượt Hà Tây

Hành Trình Phượt Hà Tây phần 1: Kia núi trầm, đó hồ Quan Sơn, đây làng Chuông rồi vịt cỏ Vân Đình

Hà Tây đâu chỉ có du lịch Hồ Quan Sơn, đâu chỉ có chùa Thầy, chùa Tây phương, mà còn có cả núi Trầm lừng lững, còn có cả làng chuông man mát buổi trưa hè. Và ai ơi có đi Hà Tây, thì cũng hãy nhớ mấy câu thơ: Hà Tây ruông thửa rông […]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Quẩy Lên