Quẩy tưng bừng Quảng Bình chỉ hết có 2 triệu :O

Quẩy tưng bừng Quảng Bình chỉ hết có 2 triệu :O

Đôi điều về Quảng Bình: 1. Cái gì cũng bình thường, thậm chí khá rẻ, ngoại trừ PHÍ THAM QUAN. Bạn hãy thử nghĩ cả chuyến đi hết 2.144k mà tiền THAM QUAN đã hết 880k, tức là 40% chi phí thì bạn biết rồi đó. Tiền ở là rẻ nhất vì chi phí chỉ hết có 100k cho 1 đêm thôi :). Tiền xe […]

Quẩy nào! 2 Comments