Xe đạp! Điên! …24 … Quán Cà Phê Mưa… ướt áo em rồi

Xe đạp! Điên! …24 … Quán Cà Phê Mưa… ướt áo em rồi

10 tiếng lượn lờ phố cổ trong mưa… nhớ cái cảm xúc thời ta còn phượt đêm Hà Nội trên con xe lọc cọc ấy

Quẩy nào! Comment nào