Đà lạt- Mùa yêu- Mùa mưa :(

Đà lạt- Mùa yêu- Mùa mưa :(

Người ta nói Đà Lạt là xứ đến để yêu nhau Người ta đoán rằng em sẽ cô đơn nơi những đôi tình nhân dặt dìu đầu ngõ Người ta bảo đi làm chi, để dành đóa hoa đó Để chờ có người ngắm nó cùng em! Nhưng em nằng nặc lên đường để rồi gặm nhấm … chút cảm giác cô đơn và nhớ […]

Quẩy nào! 1 Comment