Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Kinh nghiệm du lịch một mình
Độc hành
Kinh nghiệm du lịch Lý Sơn

Lý Sơn không cô đơn… dù chỉ có 1 mình (kì 1)

Ngắm cảnh đã chán, xem clip đã mê mệt, nghe kể cũng quá nhiều để mình nuôi hi vọng. Thậm chí mình còn làm hẳn 1 checklist những thứ cần làm, những món cần ăn, những nơi phải đến ở Lý Sơn, nhưng thực tế so với tưởng tượng quả cũng hơi xa cách. Và …

error: Đây là nội dung được sở hữu bởi Dithoii.com